lnwshop logo

ติวราม ติวสอบราม ติวสอบรามคำแหง

 
 
ติวเตอร์พล ราชาแห่งศาสตร์ ม.รามคำแหง
อันดับ1 แห่งวงการติวออนไลน์ ที่นี่ที่เดียว
ติวที่นี่ เน้นเฉพาะเทคนิคเนื้อหาสาระสำคัญที่คาดว่าจะออกสอบเท่านั้น
เพื่อทำให้คุณสอบผ่าน ทั้งข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัย
โดยไม่จำเป็นต้องเสียเงินค่าติวแพงๆหลักหลายพันหรือหลักหมื่นแต่อย่างใด
 
 
   
ส. 7 ต.ค. 2560 - ส. 28 ต.ค. 2560

สอบไล่ภาค 1/2560

น้องๆกำลังมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือเปล่า!!
# ไม่มีเวลาเข้าเรียน
# เรียนแล้วไม่เข้าใจ
# ทำงานประจำ
# สอบไม่ผ่านสักที
# มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย
# ดูตำราไม่ทัน

ปฏิวัติการติวรูปแบบใหม่ ที่นี่ที่เดียวบริการทั่วโลก เพียงแค่มีอีเมล์
ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องเสียเวลา 
ติวออนไลน์ ง่ายๆได้ที่บ้าน
ทั้งนักศึกษาที่อยู่กทม. นักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัด และนักศึกษาที่อยู่ต่างประเทศ
รับไฟล์ติวเป็นเอกสารPDFให้ทางอีเมล์
สามารถเปิดอ่านผ่านอินเตอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต และมือถือ หรือจะปริ้นออกมาอ่านก็ได้

เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าเรียน หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ
เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ทำงานประจำ หรือสอบแล้วไม่ผ่านสักที
เหมาะสำหรับนักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย หรือดูตำราไม่ทัน
เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการสอบผ่าน หรือต้องการจบเร็วๆ
 
พร้อมเทคนิคเฉพาะและสูตรลับทางจิตวิทยาขั้นสูงที่นำมามาประยุกต์ใช้ในการสอบ สงวนสิทธิ์ที่นี่ที่เดียว

คุณเห็นภาพหรือเปล่าล่ะครับ
ในวันสอบ คุณทำข้อสอบได้ทุกข้อ
เมื่อคุณเช็คผลสอบบนอินเตอร์เน็ต คุณสอบผ่านทุกวิชา คุณดีใจมาก!!


8 เทคนิคการอ่านให้ได้ผลดีที่สุด
  1. ต้องอ่านเมื่อร่างกายพร้อม ไม่ฝืนตนเอง ไม่อ่านขณะง่วง เพราะจะทำให้อ่านไม่รู้เรื่อง
  2. สภาพแวดล้อมต้องพร้อม ไม่มีสิ่งรบกวนให้เสียสมาธิ เช่น ปิดมือถือ ปิดทีวี เพราะหากทำหลายอย่างพร้อมกันจะทำให้ประสิทธิภาพของการจดจำเนื้อหาลดลง
  3. พยายามอย่าอ่านทุกคำ เพราะสมองจะได้รับข้อมูลมากเกินไปและเกิดความล้า เบื่อหน่ายจนตาลอยอ่านหนังสือไม่เข้าหัวในที่สุด
  4. ให้อ่านโดยการใช้สายตาเพียงครั้งเดียว กวาดตาไปตามบรรทัดจะเร็วกว่าการใช้นิ้วชี้เพราะสายตาเคลื่อนที่เร็วกว่านิ้ว
  5. การอ่านไม่จำเป็นต้องออกเสียง เพราะการอ่านหนังสือออกเสียงไปทีละตัว จะทำให้อ่านได้ช้า 
  6. ใช้ปากกาไฮไลต์เน้นใจความสำคัญ เพราะจะทำให้เราสามารถทราบทุกอย่างที่จำเป็นต้องรู้ด้วยการมองเพียงแวบเดียว
  7. ฝึกเขียนทบทวนเนื้อหาด้วยตนเอง จะสามารถทำให้จำได้นานขึ้น
  8. พยายามอ่านครั้งเดียวอย่างตั้งใจ
**การอ่านจะทำให้เราจำได้ดีกว่าการฟัง

ราคาไฟล์ติว 700บาท/วิชา

โปรโมชั่นเฉพาะวันนี้เหลือเพียงวิชาละ 500บาทเท่านั้น
รีบตัดสินใจก่อนตัวนับถอยหลังหมดลง

ราคาไฟล์ติว
- รายวิชาๆละ 500 บาท
- เหมาทั้งเทอมทุกวิชาที่ลงทะเบียน วิชาละ 400 บาท
- เหมาจบตั้งแต่เทอมนี้เป็นต้นไปเฉลี่ยวิชาละ 300 บาท
- เหมาจบตั้งแต่สมัครเข้าเรียนปี 1 เป็นต้นไปจนจบครบหลักสูตร 15,000 บาท ( แบ่งชำระได้ 2 งวด ครั้งแรกก่อนเริ่มติว 7,500 บาท และครั้งที่ 2 นับจากครั้งแรกไป 30 วัน อีก 7,500 บาท )
 

ขั้นตอนการติว
 
1.แจ้งรหัสวิชากับชื่อวิชาที่ต้องการติว ตามช่องทางที่สะดวก
 
แชทออนไลน์ที่หน้าเว็บ หรือ ทางไลน์ที่ระบุไว้

LINE ID : @tutorphon

เพิ่มเพื่อน
 
2.ชำระเงิน
 
3.แจ้งชำระเงิน พร้อมอีเมล์ที่ต้องการรับไฟล์
 
 
คำแนะนำ
นักศึกษาควรจะเริ่มติวตั้งแต่หลังลงทะเบียน

วิชาที่เปิดติว ทุกวิชาในคณะรัฐศาสตร์ ทุกแผน
 
1. กลุ่มวิชาเอกการปกครอง
 
2. กลุ่มวิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3. กลุ่มวิชาเอกการบริหารรัฐกิจ
 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
HIS1003 อารยธรรมโลก 
LIS1003 การใช้ห้องสมุด
เลือก 1 วิชา ดังนี้
PHI1001 วัฒนธรรมและศาสนา
PHI1003 ปรัชญาเบื้องต้น
PHI1005 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ECO1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
LAW1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 
PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป
POL1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป 
SOC1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
เลือก 1 วิชา ดังนี้
STA1003 สถิติเบื้องต้น
INT1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
1.4 กลุ่มวิชาภาษาไทย
THA1003 การเตรียมเพื่อพูดและเขียน
1.5 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน
ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป 
ENG2001 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ
เลือก 1 วิชา ดังนี้
ENG2002 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ
ENS3104 ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์ 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 วิชาแกน (ทุกกลุ่มวิชาเอกต้องเรียน)
POL1101 การเมืองการปกครองไทย
POL2100 การปกครองเปรียบเทียบ
POL2200 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 
POL2300 การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น 
POL4100 หลักและวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์
2.2 วิชาบังคับนอกคณะ
กลุ่มวิชาเอกการปกครอง และ กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ บังคับให้เรียน 2 กระบวนวิชา ดังนี้
เลือก 1 วิชา ดังนี้
LAW3012 กฎหมายปกครอง 
LAW3016 กฎหมายปกครองสำหรับรัฐศาสตร์ 
เลือก 1 วิชา ดังนี้
ECO2104 ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ 
GEO2501 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
GEO2604 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 
LAW4003 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 
PSY2005 จิตวิทยาสังคมเบื้องต้น 
SOC4077 สังคมวิทยาการเมือง
กลุ่มวิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บังคับให้เรียน 2 กระบวนวิชา ดังนี้
LAW4003 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 
เลือก 1 วิชา ดังนี้
PSY2005 จิตวิทยาสังคมเบื้องต้น 
SOC4077 สังคมวิทยาการเมือง
2.3 วิชาเอก
กลุ่มวิชาเอกการปกครอง ประกอบด้วย
วิชาบังคับกลุ่มวิชาเอกการปกครอง
POL2101 ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง 1 
POL2102 หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 
POL2103 การเมืองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 
POL2104 พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์
POL2105 ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง 2 
POL3100 กระบวนการฝ่ายนิติบัญญัติ 
POL3101 การเมืองเปรียบเทียบ 
POL3102 ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองยุคปัจจุบัน 
วิชาเอกเลือกในกลุ่มวิชาเอกการปกครอง ให้เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้จำนวน 6 วิชา
กลุ่มที่ 1 ปรัชญาและความคิดทางการเมือง ได้แก่ วิชา
POL2110 ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก 
POL3110 ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง 3 
POL3111 ทฤษฎีประชาธิปไตย 
POL3112 ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา 
POL4110 ปัญญาชนกับการเมือง 
POL4111 แนวความคิดทางการเมืองของจีนยุคโบราณ 
POL4112 แนวความคิดทางการเมืองของจีนยุคใหม่
POL4113 การเมืองกับศาสนาและลัทธิความเชื่อในยุคปัจจุบัน
กลุ่มที่ 2 ทฤษฎีและการวิเคราะห์การเมือง ได้แก่ วิชา
POL2128 การเลือกตั้ง 
POL3128 แนววิเคราะห์ทฤษฎีการเมือง 
POL3129 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 
POL3130 ชนชั้นนำทางการเมือง 
POL4128 พฤติกรรมทางการเมือง 
POL4129 การวิเคราะห์ระบบการเมือง 
POL4130 ทฤษฎีการพัฒนาการเมือง 
POL4131 ทฤษฎีการสร้างความทันสมัย 
กลุ่มที่ 3 การเมืองการปกครองไทย ได้แก่ วิชา
POL2146 การปกครองส่วนภูมิภาค 
POL2147 การเมืองไทยยุคปัจจุบัน 
POL4146 ความคิดทางการเมืองไทย
POL4147 เหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย 
กลุ่มที่ 4 การเมืองการปกครองในภูมิภาคและประเทศต่างๆ ได้แก่ วิชา
POL3164 การเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
POL3165 การเมืองในยุโรปตะวันตก 
POL3166 การเมืองในยุโรปตะวันออก
POL3167 การเมืองในตะวันออกกลาง 
POL3168 การเมืองในแอฟริกา 
POL3169 การเมืองในลาตินอเมริกา 
POL3170 การเมืองในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส
POL3171 การเมืองในประเทศคอมมิวนิสต์ 
POL3172 การเมืองในจีน 
POL3173 การเมืองในญี่ปุ่น 
POL3174 การเมืองในลาว 
POL3175 การเมืองในเวียดนาม 
POL3176 การเมืองในสิงคโปร์ 
POL3177 การเมืองในฟิลิปปินส์ 
POL3178 การเมืองในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
POL3179 การเมืองในสหรัฐอเมริกา
POL3180 การเมืองในรัสเซีย 
POL4164 ระบบรัฐสภาเปรียบเทียบ 
POL4165 การเมืองและการจัดที่ดิน
กลุ่มที่ 5 การปฏิบัติทางการเมืองการปกครอง ได้แก่ วิชา
POL4182 การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย 
POL4183 มติมหาชนกับประชาธิปไตย 
POL4184 กระบวนการยุติธรรมการตำรวจ
POL4185 การวิจัยการเมืองส่วนท้องถิ่น 
POL4186 การบริหารข้อมูลในทางรัฐศาสตร์ 
POL4187 การอ่านการเมืองในภาษาต่างประเทศ 
POL4188 สัมมนาการเมืองและการปกครอง 
POL4189 การเมืองกับศิลปะ 
POL4190 ประเด็นศึกษาในทางการเมืองและการปกครอง
กลุ่มวิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประกอบด้วย
วิชาบังคับมี 4 วิชา
POL2201 การเมืองระหว่างประเทศ 
POL2202 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 
POL2203 นโยบายต่างประเทศของไทย 
POL2204 องค์การระหว่างประเทศ 
วิชาเอกเลือกในกลุ่มวิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ให้เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้
จำนวน 6 วิชา 
กลุ่มที่ 1 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้แก่ วิชา
POL2210 ปรัชญาการเมืองในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
POL2211 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
POL3210 การทูต 
POL3211 กระบวนการกำหนดนโยบายต่างประเทศของชาติมหาอำนาจ
POL3212 บทบาททางการเมืองของชาติมหาอำนาจในการเมืองโลก
POL3213 นโยบายต่างประเทศเปรียบเทียบ 
POL4210 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นภาษาต่างประเทศ
กลุ่มที่ 2 ภูมิภาคศึกษา ได้แก่ วิชา
POL3228 องค์การระหว่างประเทศส่วนภูมิภาค 
POL4228 การเมืองระหว่างประเทศในตะวันออกกลาง 
POL4229 การเมืองระหว่างประเทศในแอฟริกา 
POL4231 การเมืองระหว่างประเทศในยุโรปเหนือ 
POL4232 การเมืองระหว่างประเทศในโอเชียเนีย 
POL4233 การเมืองระหว่างประเทศในยุโรปตะวันตก 
POL4234 การเมืองระหว่างประเทศในยุโรปตะวันออก 
POL4235 การเมืองระหว่างประเทศในกลุ่มบอลติก 
POL4236 การเมืองระหว่างประเทศในสหภาพยุโรป 
POL4237 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
POL4238 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก 
POL4239 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียใต้ 
กลุ่มที่ 3 เศรษฐกิจการเมืองโลก ได้แก่ วิชา
POL3246 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านเศรษฐกิจ 
กลุ่มที่ 4 ความมั่นคงและยุทธศาสตร์ศึกษา ได้แก่ วิชา
POL4264 การแข่งขันอาวุธ การควบคุมอาวุธและการลดอาวุธ
กลุ่มที่ 5 ประเด็นศึกษา ได้แก่ วิชา
POL4282 นิเวศวิทยาและการจัดสรรทรัพยากรระหว่างประเทศและการเมือง
POL4283 การสื่อสารทางการเมืองและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเมืองโลก
POL4284 สัมมนาการเมืองระหว่างประเทศ 
POL4285 เหตุการณ์ปัจจุบันระหว่างประเทศ 
POL4286 สัมมนาประเด็นศึกษาในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ ประกอบด้วย
วิชาบังคับในกลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ 
POL2301 องค์การและการบริหารในภาครัฐ 
POL2302 ระเบียบปฏิบัติราชการ
POL2303 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ 
POL3300 การบริหารการคลัง 
POL3301 นโยบายสาธารณะ 
POL3302 การวางแผนในภาครัฐ
วิชาเอกเลือกในกลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ ให้เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้จำนวน 8 วิชา
กลุ่มที่ 1 องค์การและการบริหาร ได้แก่ วิชา
POL2310 ทฤษฎีองค์การ 
POL3310 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ 
POL3311 การเมืองและระบบราชการ 
POL3312 การพัฒนาระบบราชการ 
POL3313 การบริหารการพัฒนา 
POL3314 การบริหารชุมชนเมือง 
POL3315 การบริหารหน่วยงานในส่วนภูมิภาค 
POL3316 การบริหารรัฐวิสาหกิจ 
POL3317 การบริหารกระบวนการยุติธรรม 
POL3318 การบริหารงานสาธารณสุข 
POL4310 พฤติกรรมองค์กร
POL4311 การสื่อความเข้าใจในการบริหารงานภาครัฐ
POL4312 เทคโนโลยีการบริหาร 
POL4313 เทคนิคเชิงปริมาณในงานบริหารรัฐกิจ 
POL4314 การพัฒนาเปรียบเทียบ 
POL4315 คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารการพัฒนา 
POL4316 การบริหารการพัฒนากับประชาธิปไตย 
POL4317 การวิเคราะห์องค์การ 
POL4318 ประชาสังคมกับการพัฒนาประเทศ 
POL4319 สัมมนาการบริหารองค์การในภาครัฐ 
POL4320 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในการบริหารภาครัฐ
POL4321 การบริหารร่วมสมัย
POL4322 ปัญหาในการบริหารรัฐกิจ 
POL4323 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารรัฐกิจ 
POL4324 การฝึกงานด้านการบริหารงานรัฐกิจ
กลุ่มที่ 2 กลุ่มการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ วิชา 
POL3328 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ 
POL3329 เทคนิคการบริหารงานบุคคล 
POL3330 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
POL4328 การประเมินผลการปฏิบัติงานในภาครัฐ
POL4329 แรงงานศึกษา 
POL4330 สัมมนาปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
POL4331 สัมมนาบทบาทของรัฐกับปญั หาแรงงาน
POL4332 นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่มที่ 3 กลุ่มนโยบายสาธารณะและการวางแผน ได้แก่ วิชา 
POL4346 การกำหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
POL4347 การนำนโยบายไปปฏิบัติ 
POL4348 การกำหนดและประเมินผลโครงการ 
POL4349 การบริหารโครงการภาครัฐ 
POL4350 การประเมินผลโครงการภาครัฐ 
POL4351 การเมืองและการบริหารรัฐกิจกับการพัฒนา
POL4352 สัมมนาปัญหานโยบายสาธารณะ 
POL4353 กรณีศึกษานโยบายสาธารณะ 
POL4354 เทคนิคการวิเคราะห์และการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
POL4355 สัมมนาบทบาทของรัฐกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มที่ 4 กลุ่มการบริหารงานคลังและงบประมาณ ได้แก่ วิชา 
POL3364 กระบวนการงบประมาณในภาครัฐ 
POL3365 นโยบายและการบริหารภาษีอากร 
POL3366 การบริหารงานคลังส่วนท้องถิ่น 
POL4364 สัมมนาการบริหารงานคลัง 
กลุ่มที่ 5 กลุ่มการบริหารงานส่วนท้องถิ่น ได้แก่ วิชา
POL3382 การบริหารงานส่วนท้องถิ่น 
POL4383 บทบาทของท้องถิ่นในการจัดการท่องเที่ยว 
POL4384 การบริหารงานท้องถิ่นกับภูมิปัญญาไทย
POL4386 การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการบริหารงานท้องถิ่น

POL4387 การจัดการความขัดแย้งในการบริหารงานส่วนท้องถิ่น

**คณะรัฐศาสตร์ >>> หลักสูตรใหม่ปี60
 
รับปรึกษาฟรี ปัญหาการเรียนและวางแผนการเรียน
จบม.3 หรือ กศน. ม.ต้น/ปลาย คุณก็จบปริญญาตรีได้
ต้องการจบภายใน 2 ปีครึ่ง คณะรัฐศาสตร์ รามคำแหง ติวเหมาครบทุกวิชา
พร้อมวางแผนการลงทะเบียนเรียน เพียง 15,000 บาท จากราคาปกติ 25,000 บาท

 
 
 
ช่องทางติดต่อสอบถามการติว
ทุกคณะ ทุกวิชา ม.รามคำแหง

 

ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของน้องๆ


ทีมติวเตอร์

tutorphon@gmail.com

 LINE ID : 0895235265 (เพื่อนเต็ม)

รบกวนแอด LINE@ของบริษัท เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ID : @tutorphon (มี@นำหน้าด้วยนะครับ)


เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด


ขอให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีในการสอบ
 
ทางเรารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของนักศึกษาทุกๆท่าน
 
 
"ไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณทำได้หรือไม่ได้ คุณก็คิดถูกทั้งนั้น"
 
ถ้าคุณคิดว่าคุณทำได้ คุณก็จะทำได้
 
ถ้าคุณคิดว่าคุณทำไม่ได้ คุณก็จะทำไม่ได้
 
 
 
 
 

คำถามที่พบบ่อย

 

คำถาม : มีคำแนะนำในการติวอย่างไรบ้าง

คำตอบ : แนะนำให้เริ่มติวทันทีหลังลงทะเบียนเสร็จ

 

คำถาม : ทำงานประจำ ไม่ค่อยมีเวลา สามารถติวได้ไหม

คำตอบ : อยู่ที่บ้านก็ติวได้ง่ายๆ ไม่ต้องเสียเดินทาง เพียงแค่มีอีเมล์หรือไลน์

 

คำถาม : การติวเป็นแบบไหน

คำตอบ : เราจะส่งไฟล์ติวเป็นเอกสารPDFให้ทางอีเมล์หรือทางไลน์ 

 

คำถาม : ไฟล์ติวสามารถเปิดอ่านบนมือถือได้ไหม

คำตอบ : สามารถเปิดอ่านผ่านอินเตอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต และมือถือ หรือจะปริ้นออกมาอ่านก็ได้

 

คำถาม : หากต้องการติวต้องแจ้งอะไรบ้าง

คำตอบ : แจ้งรหัสวิชาและชื่อวิชาที่ต้องการติว

 

คำถาม : หลังจากชำระเงิน จะส่งไฟล์ติวให้ตอนไหน

คำตอบ : ส่งไฟล์ติวตามคิวภายใน24-48ชม.

ไฟล์ติว วิชาในคณะรัฐศาสตร์

500.00 บาท
  • สั่งซื้อ


ไฟล์ติว แยกตามคณะ สามารถกดเลิอกคณะได้ตามหมวดหมู่ ทางด้านบนซ้าย


ข้อมูลการชำระเงิน

  ธนาคาร เลขที่บัญชี สาขา ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี  
    กรุงเทพ 2344727660 เดอะมอลล์บางกะปิ สะสมทรัพย์ บจ. นัมเบอร์ 9 คอร์ปอเรชั่น

 

หลังจากชำระเงินแล้ว คลิกส่งข้อมูลมาได้เลยครับ

แจ้งชำระเงิน แจ้งชื่อไฟล์ติว แจ้งอีเมล์รับไฟล์

พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน
- ชื่อ นามสกุล
- ที่อยู่
- เบอร์โทรศัพท์
- อีเมล์

คุณมีส่วนร่วมกับเรา รายได้ส่วนหนึ่งทางบริษัทนำเงินบริจาคมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย

โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่มปัจจุบันยังมีเด็กอีกกว่าหนึ่งแสนคนที่ยังไม่มีโอกาสที่จะรับประทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์ เหมาะสมกับวัยและความต้องการทางร่างกายที่เด็กสมควรจะได้รับ โดยเฉพาะเด็กวัยกำลังเจริญเติบโต ที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 5 ปี

...หนูหิวข้าวจังค่ะ

เด็กในครอบครัวยากไร้จำนวนมาก แทบไม่เคยสัมผัสกับ ‘อาหารมื้อเช้า’ ที่มีคุณค่า พวกเขากำลังเผชิญกับภาวะขาดสารอาหาร และต้องมาโรงเรียนพร้อมความหิวโหย เพราะความยากไร้ขัดสนของครอบครัวทำให้พ่อแม่ไม่สามารถจัดสรรมื้อเช้าที่มีคุณค่าให้กับลูกๆ ได้ บางครั้งมื้อเช้าของเด็กๆ จึงมีเพียงข้าวเปล่ากับเกลือหรือพริกเท่านั้น เด็กหลายคนต้องไปโรงเรียนด้วยท้องที่ว่างเปล่า บางคนไม่ได้ทานทั้งข้าวเช้าและข้าวเย็น ต้องทนหิวมารอทานข้าวกลางวันที่โรงเรียน ทำให้เด็กจำนวนมากมีภาวะโภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์ ภูมิคุ้มกันโรคต่ำ ตัวเล็กแคระแกร็นกว่าเด็กในวัยเดียวกัน เมื่อเด็กรู้สึกหิวสมองก็จะคิดอะไรไม่ออก สามารถนำไปสู่ภาวะขาดสารอาหาร ทำให้เรียนตามเพื่อนไม่ทัน ล้าหลัง เพราะว่าขาดสมาธิในการเรียน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียน

เด็กๆ ไม่อาจทนรอความหิวโหยได้
เพื่อให้เด็กๆ เริ่มต้นวันใหม่อย่างอิ่มท้อง พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในแต่ละวัน มูลนิธิศุภนิมิตฯ จึงจัด 
‘โครงการมื้อเช้าเพื่อน้อง...ท้องอิ่ม’ เพื่อช่วยสนับสนุนให้เด็กได้รับอาหารเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2-6 ขวบ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ และเพื่อให้เด็กตระหนักถึงการมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ ส่งเสริมให้เด็กได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ และจำเป็นต่อร่างกาย นอกจากนี้ยังเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลเด็กได้อย่างเต็มที่ ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านอาหารของครอบครัวเด็กที่ยากจน เสริมสร้างความตระหนักให้แก่ครู ผู้ดูแล ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ตามศูนย์เด็กเล็กต่างๆ โดยจัดอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักโภชนาการและสามารถจัดสรรอาหารที่มีคุณค่าและเหมาะสมกับเด็กๆ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ทีมงานบริษัท นัมเบอร์ 9 คอร์ปอเรชั่น จำกัด


เว็บไซต์อัพเดท ก.ย. / 60


เริ่มต้นความสำเร็จกับเราที่นี่

 

ติวออนไลน์ ง่ายๆได้ที่บ้าน

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

Tel. 089-523-5265

ฝ่ายบริการลูกค้า คลิกที่นี่

E-Mail : tutorphon@gmail.com

ฝ่าย Support แชทออนไลน์

ทางด้านขวามือของหน้าเว็บ

ส่งข้อความถึงเรา Click

เวลาทำการ

จันทร์-เสาร์ 09.00น.-18.00น.

0895235265
เพิ่มเพื่อน

รีวิวบางส่วนจากนักศึกษา
 

"ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล"
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านtutorphon-ram
tutorphon-ram
ติวเตอร์พล ม.รามคำแหง รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, วิทยาศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, สื่อสารมวลชน, พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เบอร์โทร : 0895235265
อีเมล : tutorphon@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top